Raam en Deur

Isolatie in de spouw

De theorie en praktijk met betrekking tot spouwisolatie kunnen grondig van elkaar verschillen. Een spouwplaat ontwikkeld met een vierzijdig tand-en-groef-kliksysteem beschikt over een betere luchtdichtheid, reduceert op zijn beurt het warmteverlies en vermijdt koudebruggen.

Hoe werkt isolatie?

Om dat te begrijpen moet je eerst weten wat warmteoverdracht is. Warmteoverdracht gebeurt tussen twee lichamen waarvan de temperaturen verschillen, en waarbij de warmte zich verplaatst van het warmst naar het minst warme lichaam. Dit tot de temperaturen van beide lichamen in evenwicht zijn.

Warmteoverdracht op drie manieren

De eerste manier is warmteoverdracht door geleiding. Hierbij plant de warmte zich voort van molecule tot molecule, waarbij deze laatste als onbeweeglijk verondersteld wordt. Bij warmteoverdracht door convectie worden de moleculen die in contact zijn met de warmtebron opgewarmd, en zetten ze daardoor uit. Doordat de densiteit vermindert, leiden ze tot verplaatsing door zwaartekracht. Bij de laatste manier, door straling, geschiedt de warmteoverdracht zelfs bij lage temperatuur tussen twee lichamen waarvan de temperaturen verschillend zijn, voor zover deze lichamen gescheiden worden door een, voor deze straling, ondoordringbaar medium.

Schuine daken

Bij de klassieke uitvoering isoleert men schuine daken meestal tussen de draagconstructie. Het isolatiemateriaal wordt aangebracht tussen de spanten of de kepers van het dak, waarbij deze telkens een potentiële koudebrug kunnen vormen. Een bijkomend dampscherm onder de isolatie moet ervoor zorgen dat er condensatie in de constructie kan plaatsvinden. De meeste problemen kan men oplossen door het isolatiemateriaal aan de bovenzijden van de draagconstructie te bevestigen.

De vloer

Bij het isoleren van een vloer moet men in eerste instantie een onderscheid maken in de vloeropbouw. Beschik je over een kruipruimte, dan kan de vloer aan de onderzijde geïsoleerd worden met isolatieplaten die je mechanisch bevestigt. Op volle grond kan men isoleren zowel onder als boven de draagvloer, maar enkel tijdens de ruwbouwwerken.

Buitenmuur

De buitenmuren worden meestal opgevat als spouwmuur. Spouwmuren zien er als volgt uit: buitenspouwblad in halfsteens metselwerk, spouw, binnenspouwblad in dragend metselwerk, binnenbepleistering.

Gedeeltelijke spouwmuurvulling met isolatie

Het isolatiemateriaal wordt tegen het binnenspouwblad aangebracht. Het grote voordeel is dat er geen gevaar is voor regendoorslag en dat overmatig woon- en bouwvocht langs de spouw geventileerd kan worden. Het buitenspouwblad wordt snel weer droog. Er wordt dus m.a.w. een perfecte isolatie gerealiseerd met behoud van alle spouwmuurfuncties.

Hoe hoger de R-waarde, hoe beter isolerend

De warmteweerstand R (m2 K/W) geeft het thermisch isolerend vermogen aan. De materiaaldikte wordt gedeeld door de lambda-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter isolerend dus. Je hebt nog wel een klein verschil tussen Rd en de rekenwaarde Ru. De warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m2 K) (vroeger noemde men dit de k-waarde) is de waarde omgekeerd aan de som van alle R-waarden. Een goed geïsoleerde constructie heeft dus een zo hoog mogelijke R-waarde en een zo laag mogelijke U-waarde.

Eurowall-plaat

De nieuwe Eurowall-plaat heeft een lambda-waarde van 0,023 W/mK. Dit betekent dat je voor een behoorlijke Rd-waarde van 1,75 slechts een isolatieplaat nodig hebt van 40 mm. Deze plaat weegt slechts 30 kg/m3 en is daardoor snel en makkelijk te verwerken. Het tand-en-groef-kliksysteem aan de vier zijden van de plaat zorgt ervoor dat het isolatieschild nergens onderbroken wordt en dat de platen elkaar mooi op hun plaats houden in de spouw.

Bron: http://www.goedkoopvloertje.nl/

Bron: https://www.allesoverbouw.nl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.